Hiển thị bài viết với chủ đề: hàm sốTrở về trang chủ
Giải bài toán đạo hàm của hàm Sigmoid $y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$
Bạn nào có cách giải chi tiết (không bỏ bước) của cách tính đạo hàm của phương trình dưới đây không ạ: $$ y = \frac{1}{1 + e^{-x}} $$...
toán học đạo hàm sigmoid hàm số
đã đăng 6.7 năm trước bởi
Avatar: ái trang ái trang0
Bến Tre
trả lời thêm bình luận...
Sigmoid là gì?
toán học hàm số
đã đăng 6.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Hàm hằng là gì?
trả lời thêm bình luận...
Ý nghĩa thực tiễn của hàm số là gì?
toán học hàm số ứng dụng hàm số
đã đăng 5.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...