Hiển thị bài viết với chủ đề: hàm số mũTrở về trang chủ
Đạo hàm của $(x+1)^x$ là gì?
toán học hàm số mũ công thức đạo hàm đạo hàm
đã đăng 2.8 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...