Hiển thị bài viết với chủ đề: dict (python)Trở về trang chủ
Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Giả sử mình có một dict Python như bên dưới: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} Mình muốn kiểm tra xem một khóa nào đó có tồn tại trong dict hay chưa? Nếu có, mình sẽ lấy giá trị của khóa ra, còn nếu chưa, thông báo khóa không tồn tại, cảm ơn mọi sự giúp đỡ ạ?...
lập trình python dict (python)
đã đăng 3.8 năm trước bởi
Avatar: Member4472 Member447210
trả lời thêm bình luận...