Hiển thị bài viết với chủ đề: công nghiệp phần mềmTrở về trang chủ
Bạn giải thích định nghĩa Internet như thế nào cho đứa trẻ 6 tuổi?
Là một câu hỏi thường được dùng trong phỏng vấn của các công ty IT lớn với mục đích để kiểm tra khả năng diễn đạt trình bày một vấn đề nào đó của bạn cho đồng nghiệp để họ có thể hiểu một cách rõ ràng, nếu là bạn bạn sẽ trả lời như thế nào?...
trả lời thêm bình luận...