Hiển thị bài viết với chủ đề: công nghệ phần mềmTrở về trang chủ
Làm thế nào để chuyển kiểu dữ liệu int sang string trong C++?
Trong C mình biết có cách kiểu chuyển kiểu dữ liệu từ `integer` sang `string` sử dụng hàm `itoa()`, cho mình hỏi trong C++ có hàm nào tương tự như vậy không?...
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để trả về hai giá trị trong cùng một hàm C/C++?
Giả sử mình có hàm tính Tổng và đồng thời tính Tích luôn như sau, int TinhTongVaTinhTich(int a, int b){ int Tong = a + b; int Tich = a * b; return Tong; //return Tich; } Hàm trên chỉ cho phép trả về 1 giá trị, vậy cho mình hỏi làm sao để cu...
c/c++ lập trình công nghệ phần mềm
đã đăng 2.7 năm trước bởi
Avatar: duytam9211 duytam921120
trả lời thêm bình luận...