Hiển thị bài viết với chủ đề: c (ngôn ngữ lập trình)Trở về trang chủ
Hàm fflush(stdin) không thể dừng màn hình Console trong C?
Theo như câu hỏi [Có những cách đọc chuỗi ký tự nhập từ bàn phím nào trong C?][1] thì trong trường hợp nếu màn hình Console không dừng lại để bạn nhập chuỗi vào bạn có thể dùng thêm dòng `fflush(stdin)` trước hàm `fgets()`. Ok, nó hoạt động bình thường nhưng khi mình sử dụng chung chúng lồng trong ...
trả lời thêm bình luận...
Giải thuật tìm 3 số sao cho tích của 3 số đó là lớn nhất trong C?
Cho một dãy gồm n số nguyên, viết giải thuật tìm ba số của dãy sao cho tích của ba số đó là lớn nhất, cho biết độ phức tạp của giải thuật đã thực hiện. Mọi người giúp mình với nha =)....
trả lời thêm bình luận...
lập trình c cộng cộng
c (ngôn ngữ lập trình)
đã đăng 2.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...