Hiển thị bài viết với chủ đề: điện trởTrở về trang chủ
Điện trở là gì?
khoa học vật lý điện trở
đã đăng 3.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Điện cực trở là gì?
dòng điện điện cực trở điện điện trở
đã đăng 2.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Ý nghĩa của điện trở là gì?
điện trở vật lý dòng điện
đã đăng 17 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao điện trở kháng con người lại thấp?
con người điện trở dòng điện
đã đăng 12 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...