Hiển thị bài viết với chủ đề: đạo hàmTrở về trang chủ
Giải bài toán đạo hàm của hàm Sigmoid $y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$
Bạn nào có cách giải chi tiết (không bỏ bước) của cách tính đạo hàm của phương trình dưới đây không ạ: $$ y = \frac{1}{1 + e^{-x}} $$...
toán học đạo hàm sigmoid hàm số
đã đăng 6.7 năm trước bởi
Avatar: ái trang ái trang0
Bến Tre
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của e mũ x và e mũ -x là gì?
Mọi người cho mình hỏi đạo hàm của $e^x$ là gì ạ? Đạo hàm của $e^x$ và $e^{-x}$ có khác nhau không? ...
toán học đạo hàm toán giải tích
đã đăng 6.6 năm trước bởi
Avatar: Khánh Chi Khánh Chi10
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của 0 là gì?
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
Avatar: Nguyên Nguyên0
trả lời thêm bình luận...
Tập hợp các công thức tính đạo hàm đầy đủ mà bạn biết?
Bạn nào có tập hợp các công thức tính đạo hàm đầy đủ không đăng lên cho mọi người tham khảo nào ^^....
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của x mũ x là gì?
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của e là gì?
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
Avatar: Khánh Khánh10
trả lời thêm bình luận...
Vì sao đạo hàm của bất cứ hằng số nào cũng đều bằng 0?
Cho mình hỏi tại vì sao đạo hàm của bất kỳ một hằng số nào cũng bằng 0? Ví dụ: $$y = 5 \longrightarrow y' = 0$$ $$y = \pi \longrightarrow y' = 0$$...
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
Avatar: Thu Lan Thu Lan0
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của x mũ x mũ x là gì?
toán học đạo hàm
đã đăng 6.5 năm trước bởi
Avatar: Minh Ngọc Minh Ngọc30
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Tính đạo hàm của hàm số chứa giá trị tuyệt đối y = |x|?...
toán học đạo hàm giá trị tuyệt đối
đã đăng 6.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $xe^x$ là gì?
toán học đại số đạo hàm số e
đã đăng 6.1 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $e^{x^2}$ là gì?
toán học đạo hàm số e
đã đăng 6.1 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...