Hiển thị bài viết với chủ đề: đại sốTrở về trang chủ
Ý nghĩa của số 0 là gì?
đại số toán học
đã đăng 3.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Hàm số là gì?
đại số toán học
đã đăng 3.0 năm trước bởi
Avatar: Tâm Hiền Tâm Hiền10
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $xe^x$ là gì?
số e đại số toán học đạo hàm
đã đăng 2.7 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao một số chia cho 0 không xác định?
Cho mình tại sao một số chia cho 0 không thể xác định trong khi một số có thể nhân cho 0 được? $$2 \times 0 = 0$$ $$\frac{2}{0} = \text{?}$$ Cần một lời giải thích......
lý thuyết toán học đại số toán học số 0
đã đăng 2.6 năm trước bởi
Avatar: Châu Châu30
Quảng Nam
trả lời thêm bình luận...
Hàm hằng là gì?
trả lời thêm bình luận...