0
Đào tạo tại ITSTAR
0
feido0 đã đăng:

Đào tạo tại ITSTAR tối thiểu là lý thuyết nhàm chán và tối đa là thực hành. Học sinh được tiếp thu kiến ​​thức ứng dụng vào quá trình thực hiện dự án. Các lớp học của chúng tôi được tổ chức theo nhóm nhỏ, nơi giáo viên quan tâm đầy đủ đến từng học sinh. Ngoài ra còn có khả năng đào tạo cá nhân.

Những sinh viên tốt nghiệp ITSTAR xuất sắc nhất có thể có cơ hội thực tập tại một công ty CNTT và áp dụng những kiến ​​thức và kỹ năng thu được vào một dự án thực tế. ITStar làm việc hàng ngày để cung cấp cho sinh viên của chúng tôi cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp cao hơn, đồng thời sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu trên thị trường CNTT và được tham gia vào các dự án quy mô lớn. Đào tạo diễn ra trong các lĩnh vực sau: *lập trình * Tiếp thị Internet *Thiết kế UI/UX * Kiểm tra chất lượng *Học viện Chuỗi khối và Tiền điện tử * quản trị hệ thống, v.v. Đào tạo được thực hiện trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với các nhà quản lý trường học. https://itstar.by/allcourses/

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)