0
viết phương trình đường thẳng
0
Phuonganhhhhhhhhh0 đã đăng:

Đường thẳng d đi qua 2 điểm (3;1) và (−7;−2). Đường thẳng L vuông góc với đường thẳng d đi qua điểm (4;0). Viết phương trình đường thẳng L?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)