0
Cho hàm số y=x+1−x+1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A.đồng biến (−∞;1) và (1;+∞). B. nghịch biến(−∞;1) và (1;+∞). C. đồng biến(−∞;1)∪(1;+∞). D nghịch biến (−∞;1)∪(1;+∞).
0
sunny0 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)