0
Y = x^3+x+1
0
Cộng đồng đã đăng:

Tìm x giúp mình với ạ

Tuananhtb1111 01.06.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)