0
Thắc mắc quan hệ vi phân và tích phân?
0
hungnguyenvn0 đã đăng:

Mối quan hệ giữa tích phân và vi phân như thế nào ạ? Trong sách toán THPT có trình bày khái niệm tích phân và vi phân, nhưng nó ở 2 bài riêng biệt và hầu như không thể hiện sự liên quan của 2 khái niệm này?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)