1
tìm đạo hàm riêng
1
Cộng đồng đã đăng:

1/sqrt(16-x^2-y^2)

z= e mũ x bình -2 y cosx

  1. Ghi câu của bạn vào đây
Cộng đồng 17.03.2022
thêm bình luận...
0
N0 đã đăng:

Tìm đạo hàm riêng z′y của hàm số z(x,y)=xln2xy.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)