1
Phân tử hay nguyên tử lớn hơn ạ?
0
Cộng đồng đã đăng:

Phân tử hay nguyên tử lớn hơn ạ ? Trl giúp mình với ạ

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Tất nhiên là phân tử rồi, phân tử là sự kết hợp của nhiều nguyên tử.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)