0
Sự khác nhau giữa hàng hóa của luật thương mại so với hàng hóa khác là gì?
4
vicent820 đã đăng:

mình muốn biết hàng hóa được điều chỉnh trong luật thương mại khác gì so với các loại hàng hóa khác? tại sao lại có sự khác nhau đó? việc mua bán hàng hóa trong luật thương mại là đối với đối tượng hàng hóa nào ?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)