0
Ngành hoá học
0
Cộng đồng đã đăng:

Em không chuyên và giỏi hoá nhưng em có thể học công nghệ kĩ thuật hoá học được không

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)