1
Đại lượng dùng để chỉ lượng năng lượng lưu trữ trong pin là gì ?
2
Phạm Luận90 đã đăng:

Các bạn cho mình hỏi đại lượng dùng để chỉ lượng năng lượng được lưu trữ trong pin là gì ? Tại sao trên các viên pin dự phòng người ta thường ghi dung lượng của pin theo đơn vị là mA ? trong khi theo như mình hiểu thì cường độ dòng điện dùng để chỉ số lượng dòng điện đi qua dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

Xin cảm ơn các bạn!

thêm bình luận...
1
Quốc Tiến30 đã đăng:

Khái niệm cường độ dòng điện như bạn nói rất chính xác, nhưng nó không phải là đại lượng dùng để chỉ đơn vị lượng năng lượng lưu trữ trong pin.

Cường độ dòng điện là cường độ của các dòng electron, tức là chúng ta chỉ tính được cường độ dòng điện khi có các electron di chuyển. Còn bản chất của tất cả các loại pin là nó không lưu trữ trực tiếp electron bên trong pin, mà nó lưu trữ một dạng khác của electron (hay điện) ở dạng hóa học, khi nào chúng ta kết nối pin với thiết bị sử dụng, các phản ứng hóa học mới có điều kiện xảy ra, lúc này mới có dòng electron di chuyển từ pin đến thiết bị điện.

Vậy đại lượng dùng để chỉ lượng năng lượng được lưu trữ trong pin là gì?

Yes, có rất nhiều đại lượng dùng để chỉ lượng năng lượng lưu trữ trong pin, tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng hay nhà sản xuất mà người ta sử dụng các đại lượng biểu diễn cho phù hợp như:

 • Vôn: hiệu điện thế (hay điện áp giữa hai điểm điện)

  Ví dụ: Một viên pin MAXWELL có thông số kĩ thuật .../SIZE AA/1.5 V/...

  Thông số kĩ thuật pin MAXWELL

  Tạm thời chúng ta không quan tâm pin AA hay pin AAA, thì thông số kĩ thuật này nói lên rằng điện áp của viên pin này là 1.5 Vôn, tức là khi chúng ta sử dụng theo thời gian, lượng điện áp này sẽ giảm dần giảm dần từ 1.5 Vôn cho tới khi về 0 Vôn (có nghĩa là hết pin).

 • Jun: Yes, chúng ta vẫn có thể dùng đơn vị Jun để biểu diễn năng lượng của pin với công thức:

  $$ J = V.A.t $$

  Trong đó: V là Vôn, A là cường độ dòng điện, t là đơn vị thời gian tính bằng $s$ và thường đổi về $3600 s$ trên 1 giờ.

 • mAh: mili Ampere hour là đơn vị chỉ lượng năng lượng thường được thấy ở các pin xạc dự phòng, với ý nghĩa rằng số lượng cường độ dòng điện được tạo ra trong 1 giờ ở đơn vị mili Ampere (1000 mA = 1A).

Tại sao trên các viên pin dự phòng người ta thường ghi dung lượng của pin theo đơn vị là mAh?

Đơn vị mAh chứ không phải mA bạn nhé.

Ví dụ một pin xạc dự phòng dung lượng 5.000 mAh có nghĩa rằng pin có khả năng xạc cho điện thoại 5000 mA trên 1h (hay 5A trên 1h).

Một pin xạc dự phòng có dung lượng 10.000 mAh có nghĩa rằng pin có khả năng truyền cường độ dòng điện cho điện thoại 10.000 mA trên 1h (hay 10A/1h).

Vậy, nếu bạn biết được điện thoại của bạn tiếp thu điện khoảng 1.000 mAh thì cục xạc dự phòng 5.000 mAh sẽ giúp bạn xạc điện thoại được 5 giờ, trong khi cục xạc dự phòng 10.000 mAh sẽ giúp bạn xạc điện thoại được 10 giờ.

Hope it help.

đã bổ sung 3.4 năm trước bởi

Cảm ơn bạn @QuốcTiến nhiều, câu trả lời của bạn rất đầy đủ và chi tiết.

Phạm Luận 04.05.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)