1
Người tự lập thường có những biểu hiện gì?
1
Nguyễn Hoa Nhi10 đã đăng:

Các bạn nam đâu nào, cho chị em phụ nữ học hỏi ít bản lĩnh phái mạnh đi :).

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Các biểu hiện của người tự lập có thể bao gồm:

  1. Không thích làm việc trong nhóm hoặc chỉ thích làm việc độc lập.

  2. Kỹ năng tự quản lý tốt và có khả năng ra quyết định độc lập.

  3. Khả năng chịu đựng áp lực và giải quyết vấn đề độc lập.

  4. Sáng tạo và có khả năng tư duy độc lập.

  5. Thích thể hiện bản thân và có xu hướng tự tin.

  6. Không thích nhận lời khuyên hoặc hướng dẫn từ người khác.

  7. Thích đặt mục tiêu và làm việc hướng đến mục tiêu đó độc lập.

  8. Thường không thích những công việc lặp đi lặp lại hoặc những công việc mà không được phép sáng tạo.

  9. Thích tìm hiểu và học hỏi độc lập.

  10. Thường không thích sự gián đoạn hoặc can thiệp của người khác vào công việc của mình.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)