2
Làm thế nào để chuyển kiểu dữ liệu int sang string trong C++?
2
Hữu Nghĩa20 đã đăng:

Trong C mình biết có cách kiểu chuyển kiểu dữ liệu từ integer sang string sử dụng hàm itoa(), cho mình hỏi trong C++ có hàm nào tương tự như vậy không?

Làm sao để đếm số 3 trong vòng lặp for từ 1 đến 1000 ạ?

Cộng đồng 28.09.2020
thêm bình luận...
3
xuans2huy480 đã đăng:

C++ hỗ trợ hàm std::to_string() tương tự như hàm itoa() trong C nha bạn.

#include <iostream>
#include <string>
#include <typeinfo>
using namespace std;


int main(){
  int justNumber = 123;

  string Str = to_string(justNumber);
  cout << Str <<" has data type of "<< typeid(Str).name() << endl;

  return 0;
}
đã bổ sung 2.7 năm trước bởi
xuans2huy480
thêm bình luận...
2
Thuận Toàn20 đã đăng:

Bạn cũng có thể sử dụng thư viện sstream như sau:

#include <iostream>
#include <sstream>

void main(){
  int num = 25;
  std::stringstream ss;
  ss << num;
  std::string str = ss.str();
  std::cout << str << std::endl;
}
đã bổ sung 2.7 năm trước bởi
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
 • Lịch sự, tế nhị.
 • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)