0
giúp em đạo hàm ạ
0
mothangkho20000 đã đăng:

(x+sin(x))^cos(2x)

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)