2
Có những cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình trong Python?
0
The Joke0 đã đăng:

Cách thường hay dùng nhất mà mình biết

a = 2
print a

Giả sử có nhiều hơn một biến a hoặc mình muốn in theo định dạng mình thích thì làm sao ạ? thanks

thêm bình luận...
1
Ðức Duy20 đã đăng:

Let's see!!! Cú pháp Python rất linh hoạt cho nên có rất nhiều cách bạn nhé, cùng điểm qua một số cách thường dùng như sau:

Trước tiên, khởi tạo a = 2b = 3,

 1. Đơn giản và dễ hiểu nhất như cách bạn đưa ra:

  Python-2: print a

  Python-3: print(a)

 2. Xuất hai biến ab ra màn hình, tương tự như xuất n biến:

  Python-2: print a, b

  Python-3: print(a, b)

 3. Xuất nhiều biến theo định dạng mong muốn của bạn, mình chỉ giả sử với hai biến ab:

  Python-2: print 'Gia tri cua bien a va b lan luot la %s va %s' %(a, b)

  Python-3: print('Gia tri cua bien a va b lan luot la %s va %s' %(a, b))

 4. Sử dụng hàm format():

  Python-2: print 'Gia tri cua bien a va b lan luot la {} va {}'.format(a, b)

  Python-3: print ('Gia tri cua bien a va b lan luot la {} va {}'.format(a, b))

  Hàm format() cho phép bạn truyền tham số vào dấu ngoặc nhọn, ví dụ {0}, {1}, ... để xác định thứ tự biến bạn muốn ra xuất màn hình trước nhé.

 5. Sử dụng từ điển dict:

  Python-2: print 'Gia tri cua bien a va b lan luot la %(so_1)s va %(so_2)s' %{'so_1': a, 'so_2': b}

  Python-3: print ('Gia tri cua bien a va b lan luot la %(so_1)s va %(so_2)s' %{'so_1': a, 'so_2': b})

 6. Sử dụng str():

  Python-2: print 'Gia tri cua bien a va b lan luot la ' + str(a) + ' va ' + str(b)

  Python-3: print ('Gia tri cua bien a va b lan luot la ' + str(a) + ' va ' + str(b))

 7. Sử dụng repr():

  Python-2: print 'Gia tri cua bien a va b lan luot la ' + repr(a) + ' va ' + repr(b)

  Python-3: print ('Gia tri cua bien a va b lan luot la ' + repr(a) + ' va ' + repr(b))

Còn rất nhiều cách lạ thường khác nữa, mình nghĩ nhiêu đó là đủ, bạn có thể chọn cách mà bạn thích.

đã bổ sung 4.3 năm trước bởi
Avatar: Ðức Duy Ðức Duy20
thêm bình luận...
0
gaconit0 đã đăng:

Theo mình biết thì bạn nên dùng phương thức format trong python để định dạng chuỗi khi in ra màn hình. Tham khảo cách làm tại Lập trình căn bản.com- học lập trình theo phong cách nhật bản.

Ngoài ra, bạn có thể căn lề trái, căn lề phải, căn lề giữa trong chuỗi python bằng các phương thức ljust, center, rjust khi in ra màn hình nhé. Tham khảo tại Căn lề trong python

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)