1
Khái niệm hằng số được hiểu như thế nào?
0
thithuy000l0 đã đăng:

thêm bình luận...
0
van20smalks0 đã đăng:

Hằng số là một số cố định có giá trị không bao giờ thay đổi. Người ta thường dùng nửa bảng chữ cái đầu để biểu diễn hằng số và nửa bảng chữ cái sau để biểu diễn biến.

Ví dụ:

$$3x + 2 = 0$$

Trong đó $3x$ là biến và $2$ là hằng số bởi vì với mọi giá trị của $x$, biến $3x$ sẽ thay đổi còn $2$ luôn giữ nguyên.

Xét $x = 2 \Rightarrow 3x = 6$ trong khi 2 vẫn bằng 2.

Xét $x = 3 \Rightarrow 3x = 9$ trong khi 2 vẫn bằng 2.

Hằng số phức tạp là hằng số được dùng để biểu diễn một biểu thức hệ số phức tạp

Ví dụ:

Chúng ta có rất nhiều hằng số phức tạp như hằng số Euler, hằng số Pi, hằng số Boltzmannm, hằng số tốc độ ánh sáng, ...

Lấy ví dụ công thức tính mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng $E = mc^2$,

với:

  • $E$ là năng lượng
  • $m$ là khối lượng
  • $c$ là hằng số tốc độ ánh sáng trong chân không (299,792,458 m/s)
đã bổ sung 3.4 năm trước bởi

Nếu hằng số là một biến thì sao?

Cộng đồng 14.04.2020

Trong một biểu thức đơn thức a, b là hằng số thì là sao vậy ạ?

Cộng đồng 14.04.2020

Xin chào, tôi muốn hỏi là để có thể làm một bài tập có liên quan đến hằng số nên làm như thế nào? Mong bạn có thể giúp tôi. Cảm ơn nhiều.

Cộng đồng 26.05.2020

Đã là biến thì ko thể là hằng số được Hằng số là số ko thấy đổi Biến là một ẩn số tùy ý

Cộng đồng 27.07.2021
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)