0
Hàm trong python là gì và sử dụng như thế nào thế mọi người?
0
gaconit0 đã đăng:

Mình đang học về phần hàm trong python khi sử dụng câu lệnh def, và tham khảo hướng dẫn của một anh du học sinh Nhật tại trang Lập trình căn bản.com- học lập trình theo phong cách Nhật Bản.

Không biết có cao thủ nào về python giải thích cho mình về hàm trong python là gì và nó khác gì so với các ngôn ngữ khác không ạ. Hóng.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)