0
lập trình c cộng cộng
0
Thùy Dương0 đã đăng:

cho dãy gồm n số nguyên. hãy tìm tích của 3 số hạng trong dãy sao cho tích này là lớn nhất

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)