0
Làm thế nào để đếm các từ trong một chuỗi?
0
Cộng đồng đã đăng:

Mọi người giúp em bài tập này với: Viết chương trình nhập chuỗi ký tự. Chương trình sẽ đếm số lần xuất hiện của từng tiếng trong chuỗi. (Lưu ý: Các tiếng cách nhau bởi khoảng trắng). Ví dụ như: Input: "Hoc sinh hoc mon sinh hoc". Output: Hoc: 1 sinh: 2 hoc: 2 mon: 1 .Xin cao nhân nào chỉ giáo với ạ, em cảm ơn.

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)