1
Độ bất bão hoà là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
virusJ20 đã đăng:

Độ bất bão hòa là đại lượng biểu thị cho mức độ chưa no của một hợp chất hữu cơ và bằng tổng số liên kết pi + số vòng của hợp chất đó.

Công thức tính độ bất bão hòa:

Công thức tính độ bất bão hòa

Với:

delta: độ bất bão hòa

pi: số liên kết pi

v: số vòng

a: hóa trị của nguyên tố

n: số nguyên tử nguyên tố tương ứng

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)