1
Sắp xếp dãy số âm tăng dần, dương giảm dần trong C++?
0
Cộng đồng đã đăng:

Mọi người cho em hỏi bài này với ạ

Cho dãy số nguyên, sắp xếp lại sao cho số âm đầu dãy tăng dần, số dương lẻ giữa dãy giảm dần, số dương chẵn ở cuối dãy tăng dần.

VD: 8

-8 12 21 -2 6 4 -80 67

-80 -8 -2 67 21 4 6 12

Em cảm ơn mọi người ạ :3

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Bạn cần lưu các số trên vào một mảng 1 chiều, sau đó dùng hàm qsort để tiến hành sắp xếp phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần là xong.

Link tham khảo:

  1. Mảng 1 chiều trong C++
  2. Sắp xếp mảng trong C++
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)