2
Vì sao đá lạnh rất cứng mà nước lại mềm?
0
quocvan0 đã đăng:

Cho mình hỏi vì sao đá lạnh được làm từ nước mà đá lạnh lại rất cứng trong khi nước lại mềm?

thêm bình luận...
5
huutrac19190 đã đăng:

Nguyên lý cơ bản thứ nhất là mọi vật chất trên trái đất đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học mà bản thân các nguyên tố hóa học là một thể hiện của sự liên kết giữa các nguyên tử và phân tử.

Ví dụ:

Nước được tạo thành từ hai nguyên tử Ôxy và Hiđro, công thức hóa học của nước là $\text{H}_2\text{O}$, do đó mối liên hệ liên kết của phân tử nước chính là 2 nguyên tử Hiđro liên kết với 1 nguyên tử Ôxy và để đạt được một lít nước chẳng hạn thì cần vô số các phân tử $\text{H}_2\text{O}$ liên kết với nhau.

Nguyên lý cơ bản thứ hai là có những chất dưới điều kiện môi trường nhất định sẽ có một cấu trúc nhất định, khi bạn thay đổi tác nhân tác động như nhiệt độ, áp suất, ...v.v, cấu trúc của chất sẽ thay đổi theo.

Ví dụ:

Nước ở nhiệt độ bình thường là thể lỏng, đóng băng ở nhiệt độ 0 độ C chẳng hạn.

Đó là hai ý cơ bản nhất để bạn có thể hiểu được tại sao đá lạnh lại cứng hơn nước? Khi nhiệt độ hạ thấp đến mức nhất định, nước sẽ biến thành đá lạnh, tại sao nước có thể biến thành đá lạnh được?

Cấu trúc phân tử của nước và đá lạnh

Ở nhiệt độ thấp, các phân tử nước trở nên lạnh và mất dần năng lượng do đó di chuyển rất chậm chạp, cho nên khoảng cách giữa các phân tử nước giảm dần làm cho chúng khít lại với nhau, đó là nguyên nhân đá lạnh ở thể rắn, tiếp theo các phân tử nước khi gần nhau có thể chia sẻ các electron giữa chúng dẫn tới hình thành cấu trúc lục giác (một dạng cấu trúc rất vững chắc), đó là nguyên nhân làm đá lạnh trở nên cứng hơn.

đã bổ sung 3.7 năm trước bởi
Avatar: Tèo Em Tèo Em60
Nha Trang
thêm bình luận...
0
161033660 đã đăng:

Bạn có thể hiểu đơn giản là đá lạnh ở thể rắn nên cứng và nước là chất lỏng vô định hình nên mềm thôi.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)