0
Tại sao người ta đặt sỏi đá vào đường ray xe lửa?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cho mình hỏi mục đích của việc đặt sỏi đá vào đường ray xe lửa để làm gì?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)