1
Làm thế nào để hủy tài khoản facebook một cách vĩnh viễn?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Lam0003330 đã đăng:

Bước 1 : Bấm vào phần “Cài Đặc & Quyền Riêng Tư”

Bước 2 : Kéo xuống vào phần “Cài Đặc”

Bước 3 : kéo xuống vào mục “Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản”

Bước 4 : Bấm vào phần “Vô hiệu hoá và xoá”

Bước 5 : Chọn mục xoá tài khoản ở dưới.

Cân nhắc kỷ nhé

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)