0
Điều đáng buồn nhất bạn từng thấy trên mạng xã hội là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

    Trong nhiều cuộc tranh luận thì một số cá nhân họ sử dụng ngôn từ gần như mất kiểm soát. Mik cảm thấy họ như đang xả chét qua lời nói vậy. Rất tai hại những người phải gánh chịu nó. 
     Bạn cũng sẽ thấy rất nhiều video mang nội dung tiêu cực, bạn chỉ có thể chứng kiến kết quả của sự việc đó không thể thay đổi được gì cùng là mắng chửi lại họ hay thả cảm xúc phân nộ.
   Còn bạn thì sao hãy cho mik biết
Cộng đồng 28.10.2021
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)