1
Có cần phải học đại học để trở thành lập trình viên?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
ndminhkhoi4610 đã đăng:

Không học đại học bạn vẫn có thể học lập trình. Thực ra mà nói khi vào môi trường đại học, bạn sẽ phải bắt đầu chạy đua với mọi người, có những thứ bạn không thể ngồi lại nghiền ngẫm như khi tự học được, đó cũng là bất lợi. Tuy nhiên, nếu mục đích của bạn là học lập trình để làm dự án riêng, thì mình quen nhiều người không cần học đại học vẫn làm được điều đó (nhưng bỏ rất nhiều thời gian). Nhưng nếu bạn muốn học lập trình để đi làm, thì bạn sẽ cần biết những kiến thức mà hiện tại trong ngành đang sử dụng. Rồi bạn sẽ được chọn chuyên ngành. Và bạn sẽ có góc nhìn rõ hơn là mình muốn làm những dạng phần mềm gì, cho công ty nào. Học đại học cho bạn nhiều thứ hơn là chỉ biết lập trình. Nhưng bạn sẽ phải hi sinh vài thứ.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)