0
Điều gì quyết định sự chạy nhanh hay chậm hơn của 2 chiếc xe?
0
Cộng đồng đã đăng:

Ý của câu hỏi này là gì vậy? đua xe à?

Cộng đồng 11.09.2021
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)