1
Python là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, bậc cao ở đây có nghĩa là khi sử dụng Python để lập trình, bạn được hỗ trợ sẵn rất nhiều các cấu trúc như dict, set, list,..v.v., các hàm chuyên biệt để xử lý chuỗi, mảng,..v.v. cơ chế tự động quản lý bộ nhớ và dọn rác, tự động gán kiểu dữ liệu, tự động compile và thực thi mã nguồn, ..v.v.

Python được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt trong phát triển ứng dụng web, xử lý dữ liệu. Trong chuyên ngành khoa học máy tính và AI, hầu như ai học khoa học máy tính cũng đều sử dụng Python để lập trình.

Ví dụ chương trình kiểm tra chuỗi này có trong 1 chuỗi khác hay không, nếu viết bằng C/C++ và bằng Python bạn sẽ thấy sự khác biệt ở chỗ dynamic và bậc cao của Python.

C/C++

string str1 = "abc";
string str2 = "abcd";

/* Chạy vòng lặp và làm nhiều thứ để kiểm tra */

Python

# Một câu lệnh duy nhất kiểm tra xem chuỗi abc có trong chuỗi abcd hay không
'abc' in 'abcd'
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)