1
Cin và cout trong C++ là lệnh gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
MOP-Kids0 đã đăng:

Trong C++, cincout đơn giản là 2 câu lệnh nhập xuất khi bạn lập trình trên màn hình console.

cin dùng để đọc dữ liệu từ màn hình console trong khi cout dùng để xuất dữ liệu ra màn hình console.

int n;
cin >> n; // đọc dữ liệu từ màn hình vào số nguyên n
cout << n; // xuất dữ liệu từ số nguyên n ra màn hình console

Cả hai lệnh này đều thuộc thư viện iostream nên cần include thư viện này trước khi sử dụng.

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)
Bạn đang thắc mắc? Hỏi cộng đồng (?)