1
Vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
1
Cộng đồng đã đăng:

Các ngân hàng thương mại cung cấp nguồn vay vốn chủ yếu cho tất cả các doanh nghiệp với lãi suất phù hợp và an toàn. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại đồng thời sẽ đưa đến sự phát triển của các doanh ngiệp, công ty, nó được thể hiện ở chỗ số lượng các ngân hàng thương mại tăng kéo theo sự cạnh tranh kéo theo lới rộng điều kiện vay, do đót lãi suất có thể giảm tất yếu dẫn đến thu hút người vay.

Từ đây các doanh nghiệp sẽ được mở rộng quy mô và số lượng, chất lượng tất yếu thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngược lại, phải xét trường hợp bất lợi từ các ngân hàng thương mại cũng sẽ tác động ít nhiều đến nền kinh tế.

Tóm lại đây là mối quan hệ 2 chiều, ngân hàng thương mại đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế.

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)