1
Vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
1
Cộng đồng đã đăng:

Các ngân hàng thương mại cung cấp nguồn vay vốn chủ yếu cho tất cả các doanh nghiệp với lãi suất phù hợp và an toàn. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại đồng thời sẽ đưa đến sự phát triển của các doanh ngiệp, công ty, nó được thể hiện ở chỗ số lượng các ngân hàng thương mại tăng kéo theo sự cạnh tranh kéo theo lới rộng điều kiện vay, do đót lãi suất có thể giảm tất yếu dẫn đến thu hút người vay.

Từ đây các doanh nghiệp sẽ được mở rộng quy mô và số lượng, chất lượng tất yếu thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngược lại, phải xét trường hợp bất lợi từ các ngân hàng thương mại cũng sẽ tác động ít nhiều đến nền kinh tế.

Tóm lại đây là mối quan hệ 2 chiều, ngân hàng thương mại đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)