0
Ngành công nghệ kĩ thuật hoá trường CNTP hay trường KHTN sẽ tốt hơn?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cho em hỏi là em muốn học ngành Công nghệ kĩ thuật Hoá thì trường Công nghiệp Thực phẩm hay trường Khoa học Tự nhiên sẽ tốt hơn ạ?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)