0
Châu Nam Cực lạnh nhất do đâu?
0
Cộng đồng đã đăng:

Trong các điều kiện như nhiệt độ, độ cao, khí hậu làm châu Nam Cực trở nên lạnh lẽo thì châu Nam Cực lạnh nhất do điều kiện nào?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)