1
Khái niệm tâm lý học là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Phương Hiếu280 đã đăng:

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy.

Ý là tâm lý học giúp bạn nhận biết được ai đó là một người như thế nào qua một số dấu hiệu, cảm xúc hoặc hành vi của người đó.

Ví dụ như người ta nói dối chẳng hạn, hoặc là trong bán hàng bạn sẽ nhìn khách hàng qua cách ăn mặc, lời nói để biết khách hàng cần gì hoặc biết khách hàng đó là người như thế nào để bạn có thể dễ dàng thuyết phục họ.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)