1
Mục đích của yield trong Python là gì?
0
YT0 đã đăng:

Theo như mình biết thì hàm số trả về đã có từ khóa return rồi, vậy tại sao chúng ta lại cần từ khóa yield trong Python nữa, mục đích của yield trong Python là gì?

# sử dụng return
def add(a, b):
    return a + b

# sử dụng yield
def add(a, b):
    yield a + b
thêm bình luận...
0
ndminhkhoi4610 đã đăng:

return trả về 1 giá trị, sau đó kết thúc hàm, mọi lệnh sau lệnh return đều không thể hoạt động. yield sẽ trả về giá trị nhưng không kết thúc hàm, bạn có thể thực hiện rất nhiều lệnh yield trong 1 function. Khi một function có nhiều lệnh yield, bạn có thể xem nó như một dạng danh sách liệt kệ và trích cách giá trị đã được yield ra trong hàm đó như một danh sách.

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)