0
Lượng cầu là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cho em hỏi lượng cầu là số lượng hàng hoá dịch vụ nào đó mà người mua sẵn sàng mua có khả năng mua tại một mức giá xác định là đúng hay sai ạ? Vì sao?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)