1
Tại sao nước khi sôi tới 100 độ C sẽ không tăng thêm độ nữa mặc dù vẫn cung cấp nhiệt?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Văn Thủy90 đã đăng:

Hiện tượng này gọi là lượng nhiệt ẩn hay lượng nhiệt tiềm tàng bị hấp thụ bởi quá trình chuyển đổi trạng thái, hiện tượng này mô tả rằng khi nhiệt độ tác động lên một vật chất đến một mức độ nào đó, ví dụ trong trường hợp này là nước sôi ở $100^\circ \text{C}$, vật chất sẽ thay đổi trạng thái, tức là thay đổi trật tự sắp xếp các phân tử bên trong nó, ví dụ trong trường hợp này nước sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, khi đó lượng nhiệt tác động thêm vào sẽ được hấp thụ cho quá trình chuyển trạng thái này, kết quả là lượng nhiệt mà chúng ta có thể cảm nhận được (đo được bằng nhiệt kế) luôn duy trì ở mức ổn định.

Quay trở lại trường hợp của nước, câu trả lời ngắn gọn là sau khi sôi ở $100^\circ \text{C}$, lượng nhiệt cung cấp thêm sẽ được dùng cho quá trình chuyển đổi trạng thái của nước từ thể lỏng sang thể hơi chứ không còn được dùng để làm tăng nhiệt độ của nước nữa.

Nhiệt độ sôi của nước còn phụ thuộc vào áp suất không khí, giả sử câu hỏi của bạn ở áp suất mực nước biển (1 atm), nhiệt độ sôi của nước là $100^\circ \text{C}$, vậy trong quá trình bạn đun nước, nhiệt độ của nước sẽ nóng lên từ $60^\circ \text{C} \rightarrow 80^\circ \text{C} \rightarrow 90^\circ \text{C}$, đó chính là lượng nhiệt có thể đo được bằng nhiệt kế, khi nhiệt độ tăng lên $100^\circ \text{C}$, các phân tử nước đã tích tụ đủ năng lượng để bắt đầu quá trình chuyển trạng thái, khi đó chúng ta gọi là điểm sôi, tại vị trí này, nước có thể chuyển được trạng thái từ thể lỏng sang thể hơi là nhờ vào lượng nhiệt ẩn này.

Cuối cùng, nhiệt độ sôi của nước sẽ tăng hơn $100^\circ \text{C}$ rất rất nhiều lần nếu bạn tăng áp suất không khí lên, tức là đun nước trong một vật chứa kín, điển hình là nồi nấu áp suất dùng trong gia đình.

đã bổ sung 20 tháng trước bởi
Avatar: Văn Thủy Văn Thủy90
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)