1
Glucose là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Khắc Triệu10 đã đăng:

Glucose đơn giản là tên của một loại đường được tạo ra từ quá trình quang hợp của thực vật giúp tạo năng lượng cho các hoạt động sống của thực vật. Đồng thời, nó cũng là một thành phần tham gia cấu tạo nên carbohydrat - một hợp chất hữu cơ rất quen thuộc có trong mọi thực phẩm rau quả mà chúng ta ăn hàng ngày và có trong chính cơ thể chúng ta.

Trong cơ thể con người, đường glucose cũng đóng vai trò như là một nguồn cung cấp năng lượng, nguồn năng lượng này được lưu trữ ở gan dưới dạng glycogen và được biến đổi lại để sử dụng cho cơ thể khi cần thiết.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)