1
Làm thế nào để cài đặt gói Anaconda trong Ubuntu 18.04?
0
QuangK10 đã đăng:

Mình cần cài đặt gói Anaconda trên hệ điều hành Ubuntu để thực hành một số bài tập project, bạn nào biết cách cài đặt có thể hướng dẫn mình không ạ? Mình sử dụng máy ảo Ubuntu 18.04 nhé, cảm ơn.

thêm bình luận...
1
xuans2huy510 đã đăng:

Vào trang chủ của Anaconda tải về gói Anaconda3 (dành cho Python3) hoặc Anaconda2 (dành cho Python2), sau đó mở Terminal lên, sử dụng câu lệnh cd tới thư mục chứa tập tin Anaconda bạn đã tải về, thường là ở thư mục Downloads,

cd ~/Downloads

Sử dụng chương trình Bash của Ubuntu để cài đặt,

bash Anaconda2-5.3.0-Linux-x86_64.sh

Nhấn ENTER, bạn sẽ thấy các thông tin đầu tiên hiện ra như sau,

Welcome to Anaconda2 5.3.0

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>

Nhấn ENTER để tiếp tục cho đến khi qua hết các thông tin về bản quyền, nó sẽ hiện ra,

Please answer 'yes' or 'no':'
>>>

Ghi vào yes và nhấn ENTER, sau đó ghi vào đường dẫn bạn muốn cài đặt gói Anaconda, nếu để mặc định tại thư mục /home/ubuntu_name/ thì bạn chỉ cần bỏ qua, tiếp tục nhấn ENTER và chờ cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, Anaconda hỏi xem bạn có muốn thêm nó vào file .bashrc của Terminal không?

Do you wish the installer to initialize Anaconda2
in your /home/ubuntu_name/.bashrc ? [yes|no]

Mục đích để mỗi lần bạn chạy Anaconda (ví dụ như jupyter notebook) trên Terminal bạn không cần phải dùng câu lệnh export nữa, lời khuyên là ghi yes và nhấn ENTER.

Anaconda lại tiếp tục hỏi bạn có muốn cài đặt thêm Microsoft VSCode không? Ghi no nếu bạn không muốn cài gì thêm. Xong, mở Terminal lên và chạy,

jupyter notebook
đã bổ sung 5.7 năm trước bởi
xuans2huy510
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)