1
Làm thế nào để sử dụng tường lửa trong Ubuntu?
0
QuangK10 đã đăng:

thêm bình luận...
2
xuans2huy510 đã đăng:

Để bật tường lửa trong Ubuntu, bạn cần mở Terminal lên và ghi câu lệnh:

sudo ufw enable

Để tắt tường lửa:

sudo ufw disable

Mặc định của tường lửa là cho phép máy tính của bạn truy cập ra bên ngoài Internet như duyệt Web nhưng không phép sự truy cập từ bên ngoài vào máy tính của bạn, nhưng để chắc chắn hơn, bạn cần chạy lại 2 dòng lệnh sau.

Từ chối mọi truy cập từ bên ngoài:

sudo ufw default deny incoming

Cho phép mọi truy cập từ máy tính ra bên ngoài:

sudo ufw default allow outgoing

Nếu bạn muốn chặn một địa chỉ IP cụ thể từ bên ngoài truy cập vào máy tính của mình:

sudo ufw deny from IP_ADDRESS to any

Trong trường hợp bật tường lửa cho Ubuntu Server, bạn cần mở một sống cổng để mọi người có thể truy cập vào trang Web của bạn mà không bị chặn lại bởi tường lửa như cổng 80, 443 hoặc cổng 22 cho sshd để bạn có thể điều khiển Server từ xa:

sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw allow 22

Mỗi lần thêm một rule vào tưởng lửa, bạn nhớ cập nhật lại tường lửa bằng câu lệnh:

sudo ufw reload

Kiểm tra trạng thái của tường lửa và các rule bạn đã cài đặt:

sudo ufw status

Cuối cùng để reset tường lửa trở lại trạng thái ban đầu, sử dụng câu lệnh:

sudo ufw reset

Hope it help.

Nếu như mình không muốn reset lại như ban đầu mà chỉ cần xóa 1 luật mình đã tạo trong ufw thì có câu lệnh nào làm điều đó không ạ?

QuangK 26.11.2018
1

Bạn cần sử dụng 2 câu lệnh, thứ nhất là,

sudo ufw status numbered

Các rule bạn đã cài đặt sẽ được hiện ra kèm theo chỉ số ở đầu dòng, ví dụ như sau chẳng hạn,

[ 1] Anywhere          DENY IN   1.1.1.1          
[ 2] 80             ALLOW IN  Anywhere         
[ 3] 80 (v6)          ALLOW IN  Anywhere (v6)

Nhìn vào bạn có thể thấy luật đầu tiên chính là chặn địa chỉ IP 1.1.1.1 truy cập đến máy tính của bạn, giờ bạn muốn hủy luật này đi, bạn cần dùng câu lệnh delete kèm theo chỉ số ở đầu dòng là được.

sudo ufw delete 1

Ubuntu sẽ xác nhận lại bằng câu hỏi,

Deleting:
 deny from 1.1.1.1
Proceed with operation (y|n)?

Ghi lại y để xác nhận.

xuans2huy 26.11.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)