0
Cây dị bội (2n+1) khác với cây lưỡng bội (2n) bình thường như thế nào?
0
Cộng đồng đã đăng:

Kiểu cây dị bội (2n+1) khác nhau cây lưỡng bội (2n) về kích thước, hình dạng, quả, ...v.v. như thế nào?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)