0
Làm thế nào để tính tích phân $\int_0^{\pi / 2} \frac{\cos 3x}{\sin x + 1} dx$?
0
Member309910 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)