3
Tắt máy hoặc khởi động lại sử dụng câu lệnh trong Ubuntu?
0
Văn Hào0 đã đăng:

thêm bình luận...
2
Minh Quanq60 đã đăng:

Mở Terminal lên hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + T.

Tắt máy,

poweroff

Khởi động lại,

reboot

Đa số hai câu lệnh trên sẽ hoạt động, trong một số trường hợp, đôi khi hệ thống yêu cầu bạn phải cần quyền root mới có thể tắt máy hoặc khởi động lại được, bạn chỉ cần ghi câu lệnh poweroff hoặc reboot kèm với sudo,

sudo poweroff

hoặc

sudo reboot
đã bổ sung 5.8 năm trước bởi
Avatar: Minh Quanq Minh Quanq60
thêm bình luận...
1
trungkfc02570 đã đăng:

Tắt máy bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh:

shutdown

Ubuntu sẽ tự động tắt sau 1 phút chờ, trong thời gian chờ, để hủy tắt máy, bạn có thể ghi lại:

shutdown -c

Muốn tắt Ubuntu ngay sử dụng câu lệnh:

shutdown -h now

Khởi động lại sử dụng câu lệnh:

shutdown -r now

Đối với tắt Ubuntu ngay lập tức, bạn không cần thêm tham số -h, mặc định sẽ là shutdown now, thêm tham số -h khi bạn muốn hẹn giờ tắt máy thôi.

shutdown -h TIME

TIME có đơn vị thời gian là phút.

Ví dụ tắt máy sau 2 phút.

shutdown -h 2
xuans2huy 16.10.2018
thêm bình luận...
0
xuans2huy510 đã đăng:

Khởi động lại:

systemctl reboot

Tắt máy:

systemctl poweroff
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)